@@ gbv^Јē^Ɛѐ

ЊTv
E ЊTv
E ēn}
E Љv

Z

ocւ g

Ɛѐ
E q܌ː̐
E KX̔ʂ̐

q܌ː

KX̔